Los técnicos de Armacell alertan sobre la importancia de las juntas antipenetración - Jocor

Actualitat

ARMACELL

Els tècnics d'Armacell alerten sobre la importància de les juntes antipenetració.

Armacell, el fabricant d'escumes tècniques, líder mundial en el mercat de materials d'aïllament tèrmic flexible, informa sobre la importància de tenir en compte les juntes antipenetración per evitar la propagació del foc als edificis. Una mala planificació o execució de la protecció preventiva enfront d'incendis posa en risc la seguretat en edificis i pot provocar la pèrdua de vides.

El mateix equipament que proporciona confort en el dia a dia pot suposar un risc en cas d'incendi: si el foc pot propagar sense obstacles per les àrees tècniques d'un edifici, les canonades i conductes poden connectar diversos compartiments entre si i el foc pot estendre per tot l'edifici. Per tant, la prevenció d'incendis és la major prioritat en l'elaboració de plans i realització de les instal · lacions de serveis en edificis. Cada penetració d'una canonada en un element estructural ignífug és un possible risc.

Armaflex Protect: materials d'aïllament amb efecte intumescent

Els materials d'aïllament elastomèrics com Armaflex es caracteritzen pel seu alt nivell d'elasticitat que abasta un gran ventall de temperatures. Quan s'escalfen durant un incendi poden segellar obertures en els elements estructurals. Però si l'escuma elastomèrica flexible deixa de ser prou elàstica a causa d'una tensió tèrmica massa alta, els materials de construcció intumescents han de realitzar aquesta funció. Amb Armaflex Protect l'efecte intumescent queda integrat en el material d'aïllament. En combinar les propietats demostrades de l'escuma elastomèrica flexible amb un additiu intumescent, s'evita la propagació del foc. El sistema antiincendis passiu aconsegueix una resistència ignífuga de fins a 120 minuts.

Amb Armaflex Protect, es poden crear juntes antipenetración de foc més fàcilment que mai per a canonades combustibles i no combustibles. Fins i tot les canonades compostes multicapa distribuïdes per particions lleugeres aconsegueixen una resistència al foc de 120 minuts sense mesures addicionals. A la pràctica, això significa que qualsevol canonada (sigui de calefacció, aigua corrent, refrigeració, aigua refrigerant o de processament) unida a un subministrament d'aire comprimit pot segellar amb un producte que simplement s'adhereix a l'aïllament Armaflex contigu. El buit circular en penetracions de parets i sostres pot segellar de forma ràpida, neta i fiable amb el farciment antiincendis Armaprotect 1000. El component no combustible amb un punt de fusió de> 1000 ° C complementa perfectament el sistema en aplicacions que utilitzen Armaflex Protect, però també pot aplicar directament sobre les canonades o fins i tot sobre cables elèctrics en les penetracions a parets i sostres.

Armaflex Protect disponible en els mercats espanyol i portuguès. L'European Technical Approval (Aprovació Tècnica Europea) ETA-11/0454 permet vendre i utilitzar l'innovador sistema de juntes antipenetración de foc a tot Europa.

Resum producte

El nou Armaflex Protect és un material intumescent. Aquesta propietat el converteix en un producte excepcional per al segellat de penetracions en instal · lacions de canonades de coure, acer, acer inoxidable i fosa. Així mateix també és un producte indicat per a la seva instal · lació en canonades inflamables com tubs multicapa, PE, PP o PVC.


Principals avantatges:

Totes les canonades es poden aïllar sense haver de respectar distàncies mínimes, és a dir amb distància 'zero'.
- Per a canonades de calefacció, sanitàries i refrigeració
- Amb separació 'zero'-fins i tot en parets de construcció tipus F-90
- Producte disponible fins DN 300 en parets a partir de ≥ 100 mm
- Fàcil instal · lació
- Armaflex Protect pot instal · lar en combinació amb altres aïllaments
- Alta seguretat en l'execució
 

Twitter Facebook

Política de cookies

Accedeix a les tarifes

Vol tenir accés a les tarifes, catàlegs i documentació tècnica?

Ompli les següents dades i rebrà un correu amb la seva contrasenya.


Ja està registrat i vol accedir a les tarifes?

Introdueixi la seva contrasenya a continuació:

¿Ha oblidat la seva contrasenya?
Introdueixi el seu email a continuació i li enviarem un email amb la contrasenya:
Enviar
Informació legal
x

Empresa: JOCOR MAGATZEM

NIF: F-19203-G

Adreça: Carretera de la Comella 4-6 - AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

Telèfon: +376 802 626

E-mail: info@jocor.ad

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Politica de privacidad

AVÍS LEGAL: INFORMACIÓ CORPORATIVA SOBRE JOCOR MAGATZEM

El present lloc Web “www.jocor.ad” (d’ara endavant podrà denominar-se, indistintament, pàgina Web o lloc Web) és titularitat de JOCOR MAGATZEM (d’ara endavant, “JOCOR”) amb domicili social a Carretera de la Comella 4-6 - AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra). JOCOR es dedica al negoci de comercialització de material de lampisteria, climatització, calefacció, sanejament i ventilació i disposa d’una superficie de magatzem i venda de més de 3.500 m2. JOCOR és membre de la central de compres AVALCO.

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PRESENT LLOC WEB

Objecte: L’accés i la utilització d’aquesta pàgina Web es regiran per les presents condicions generals que predisposa JOCOR de conformitat amb la legislació vigent al Principat d’Andorra. Tindrà consideració d’Usuari tota aquella persona que accedeixi i utilitzi aquesta pàgina Web. L’accés al lloc Web comporta la plena acceptació sense reserves de les presents condicions generals. L’Usuari s’obliga a l’observança i compliment rigorós de la normativa aquí enunciada, així com qualsevol altra disposició legal d’aplicació. Per aquest motiu, preguem llegeixi amb atenció el seu contingut i accedeixi per utilitzar la pàgina Web únicament si està conforme amb el seu contingut. En cas de no estar conforme amb els Termes i Condicions del present lloc Web, li preguem que s’abstingui d’accedir o utilitzar el mateix.

La pàgina Web i la informació continguda en la mateixa, tenen caràcter merament corporatiu, a títol introductori sobre JOCOR i els serveis i productes que ofereix. S’adverteix expressament a l’Usuari que la informació continguda en el present lloc Web no constitueix una proposta de compra, ni d’oferta, com tampoc és possible la compra de productes via web, ni implica l’inici d’una relació contractual en sentit de la normativa de comerç electrònic.

En el supòsit que l’accés al lloc Web estigui limitat o restringit a algunes persones per normativa d’aplicació en determinats països, preguem que s’abstinguin d’utilitzar el lloc Web.


Utilització del lloc Web: L’Usuari, sota el seu propi risc i responsabilitat, assumeix el compromís d’utilitzar de forma adequada, correcta i lícita el present lloc Web així com el seu contingut, amb total subjecció a les presents Condicions Generals i a la legislació vigent d’aplicació. JOCOR es reserva la facultat de denegar o retirar l’accés, en qualsevol moment, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’aquesta pàgina Web i a aquells usuaris que en realitzin un ús inadequat.


Protecció de dades de caràcter personal i política de privacitat


JOCOR aplicarà les mesures de seguretat necessàries amb el propòsit de mantenir el nivell de confidencialitat, seguretat i protecció exigible a les dades de caràcter personal.

JOCOR no sol·licitarà dades personals a l’Usuari per accedir al present lloc Web, no obstant aquelles dades personals que l’Interessat (tenen la condició d’interessat els Usuaris persones físiques i totes aquelles persones físiques que actuïn en nom o representació d’una persona jurídica) proporcioni voluntàriament, previ consentiment inequívoc, informat i específic, com a conseqüència d’omplir el formulari de l’apartat CONTACTE, així com les proporcionades amb caràcter posterior mitjançant qualsevol altre document seran objecte de tractament de conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent i aplicable en cada moment en el Principat d’Andorra.

L’interessat manifesta que són certes les dades facilitades, responsabilitzant-se de la veracitat de les mateixes, i ATORGA EL SEU CONSENTIMENT exprés, inequívoc i informat per tal que les seves dades personals s’incorporin a fitxers titularitat i responsabilitat de JOCOR, i siguin objecte de tractament. JOCOR no sol·licitarà ni emmagatzemarà dades personals sense el consentiment de l’Interessat, ni les comunicarà ni cedirà a tercers. En cas que l’Interessat proporcioni a JOCOR dades inexactes o falses, JOCOR queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada dels mateixos. Les dades seran tractades única i exclusivament per a la finalitat descrita en aquests Termes i Condicions. Les dades personals de l’Interessat seran objecte de tractament i conservació durant el període de temps i els terminis previstos en les disposicions normatives vigents i aplicables en cada moment. L’Interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació i oposició de les seves dades davant el responsable de tractament mitjançant comunicació escrita a la que s’acompanyarà un document acreditatiu de la seva identitat dirigida a JOCOR, Carretera de la Comella, número 4-6, d’Andorra la Vella, AD500 (Principat d’Andorra).

Informació sobre cookies. Una cookie és un arxiu de text que s’instal·la en el terminal de l’ordinador de l’Usuari a través de la pàgina Web que visita l’Usuari. JOCOR no utilitzarà cookies propis ni de tercers.


Drets de propietat intel·lectual


S’adverteix expressament que els elements que composen el present lloc Web, codis, fonts, pantalles, disseny Web, imatges, els noms de domini, les denominacions, la informació continguda en el lloc Web, marques, logotips, gràfics, icones, aplicacions i seqüències son titularitat de JOCOR o aquesta disposa dels títols jurídics habilitants per l’ús dels mateixos. Per tant, estan subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual en sentit ampli, i gaudeixen de la deguda protecció legal. JOCOR és titular dels drets de reproducció i explotació d’aquest lloc Web. La utilització d’aquesta pàgina Web queda destinada a l’ús personal de l’Usuari de la mateixa, estant prohibida la reproducció, adaptació, combinació, còpia parcial o total, sense el consentiment exprés i previ de JOCOR. L’Usuari del lloc Web haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual de tercers.

JOCOR prohibeix establir qualsevol tipus d’enllaços, hiperenllaços o links en aquest lloc Web per tercers no autoritzats expressament.


Exempció de Responsabilitat


JOCOR no assumeix cap mena de responsabilitat front als Usuaris, per qualsevol dany, perjudici total o parcial que es produeixi com a conseqüència de la informació continguda, obtinguda o facilitada per la pàgina Web, ni de la caiguda del servei, omissió, interrupció, absència, prestació incorrecta o defectuosa del servei de telecomunicacions o de virus informàtic. JOCOR no assumeix cap responsabilitat de la mala fe per part de l’Usuari en la utilització de la pàgina Web. JOCOR no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació facilitada a través de hiperenllaços sobre llocs webs de tercers. JOCOR es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a actualitzar, modificar, limitar o eliminar la informació i/o documentació continguda en el lloc Web, així com a restringir-ne o impedir-ne l’accés, amb caràcter total o parcial i de forma definitiva o temporal. JOCOR no garanteix, en qualsevol cas, la integritat, veracitat o exactitud de la informació continguda en el present lloc Web, i declina expressament qualsevol tipus de responsabilitat de la informació continguda en el present lloc Web, ja sigui per error o omissió. L’Usuari és plenament responsable d’adoptar totes aquelles mesures de seguretat necessàries i oportunes per protegir el seu dispositiu, arxius, fitxers, dades, sistemes i equips informàtics o documents electrònics.


Jurisdicció i legislació aplicable


El present avís legal i les seves condicions generals es regiran per la legislació andorrana i amb renuncia expressa de qualsevol altre fur. Per qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o us del present lloc Web, JOCOR i l’Usuari es sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra, respectant en tot cas el furs legals que poguessin correspondre a l’Usuari segons la legislació imperativa vigent en cada moment en el Principat d’Andorra.